reklam

Cuma hutbesinde bu hafta,Namazınızı zayi etmeyin « nevsehir haber

24 Mart 2023 - 13:26

Cuma hutbesinde bu hafta,Namazınızı zayi etmeyin

Son Güncelleme :

30 Aralık 2016 - 7:41

reklam
Cuma hutbesinde bu hafta,Namazınızı zayi etmeyin
reklam

Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de Cuma namazı nedeniyle camileri dolduran milyonlarca müslüman cemaate işte bu konu anlatıldı Cuma hutbesinde.

Hutbede; “Yüce Rabbimiz, Meryem Suresi’nde Hz. İdris, Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Musa, Harun, Zekeriyya, Yahya ve İsa Peygamberlerin tevhid mücadelesini bir bir zikreder. Ardından bu peygamberlerden sonra gelen topluluğun, içine düştüğü kötülüğü hutbemin başında okuduğum âyet-i kerimede şöyle haber verir: “O peygamberlerden sonra bir nesil geldi. Ve onlar, namazı kaybettiler. Namazı zayi ettiler ve kötü arzularına uydular. Heva ve heveslerine tabi oldular. Onlar bu tutumlarından ötürü elim bir azaba çarptırılacaklardır.” Aziz Müminler! Bu âyete göre bir müminin yeryüzündeki en büyük kayıplarından biri namazı kaybetmektir; namazı zayi etmektir. Zira namaz, Rabbimize teslimiyet ve kulluğumuzun en özel ve en güzel tezahürlerinden biridir. Namaz, huzura varmaktır. Huzura durmaktır. Huzuru bulmaktır. Mümin için özlemle beklenen bir vuslattır namaz. Günde beş defa Rabbimizle buluşmaktır. Bu buluşmanın başlangıcında Allah’ın büyüklüğünün tasdiki olan “Allahu Ekber” ifadesi, yani iftitah tekbiri vardır. Ellerin kulak hizasına götürülmesi, Allah’ın rızasına mâni olan, dünyaya ait ne varsa arkaya atıldığının ifadesidir. Kıyam, sadece Allah’a yönelişin ve istikamet üzere duruşun simgesidir. Kıraat, kendi âyetleriyle Rabbimize gönülden niyazımızdır. Rükû ve secde, Allah’a kulluğun zirvesine çıkmaktır. Selam, hem kendimiz hem de omuz omuza, gönül gönüle verdiğimiz kardeşlerimiz için esenlik ve huzur dilemektir. Kıymetli Kardeşlerim! Kerim Kitabımızda namazın sevdalısı olan müminler ne kadar övgüye layık görülmekteyse namazı kaybedenler, namazı zayi edenler de o kadar yerilmektedir. Namazlarının hakkını verip yücelenler ne kadar rahmetle müjdelenmekteyse, kendini bu büyük nimetten mahrum bırakanlar da o kadar uyarılmaktadır. Namazlarıyla övgü, müjde ve rahmete mazhar olanlar, وَّة ٰ ل ِب َّويُ ۪قي ُمو َّن ال صَّ َّغْي ْ ۪ذي َّن يُ ْؤِمنُو َّن بِال َّ ل َا yani namazın müdavimi ِش .müminlerdir ۪ذي َّن ُه ْم ۪في َصََّلتِِه ْم َّخا َّ ل َ ,ruhuna namazın yaniُ عو َّن ا özüne, mesajlarına riayet edenlerdir. Namazlarını Allah’ın bir lütfu görenlerdir. Namazı miraç bilenlerdir. “Namaz, kendisini kılmaya devam eden kimse için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş beratı olur.” hadisinin şuuruna erenlerdir. Kardeşlerim! Kur’an-ı Kerim’de bir de namaz kıldığı halde tenkit edilenler vardır. Onlar, نَّ َّرَٓاُ۫ؤُ ۪ذي َّن ُه ْم يُ َّ ل ۪ذي َّن ُه ْم َّع ْن َصََّلتِِه ْم َسا ُهو َّن اَ َّ ل اَ yani namazlarında gevşeklik gösterenlerdir. Namazlarının, kendilerini kötülükten alıkoymadığı kimselerdir. Namazlarını şuurla, samimiyetle kılmayanlardır. Namazlarına riya ve gösteriş karıştıranlardır. ِش ۪عي َّن َّخا ْ َّى ال َّعل ّلَّ َّ َّك۪بيَّرةٌ ِا َّها ل َّ انِو َّYani huşu içerisinde kılmadıkları için namazın kendilerine zor geldiği kişilerdir. Namazın bir külfet değil, bir nimet olduğu bilincinden yoksun olanlardır. Kardeşlerim! Yüce Kitabımız, namazın güzelliklerinden kendisini yoksun bırakanları haber verirken münafıklar ve inkarcılardan söz etmektedir. Onlar, ص َلَّ ََّف ى ٰ َّق َّوَّّل َصل Yani دَّ namazdan yüz çevirenlerdir. ٰى وِة قَّاُموا ُك َسال ٰ ل َّى ال صَّ وا ِال َّوِاذَّا قَّاُمَٓ namaz kılmakta tembellik edenlerdir. Hatta onlar, namazı istismar etmekten çekinmeyenlerdir. وَّها ُه ُزوًا َّخذُ َّ وِة ات ٰ ل َّى ال صَّ َّو ِا َّذا نَّاَّديْتُ ْم ِال ِعبًا َّ ول َّYani namaza davet edildiklerinde onunla alay edenlerdir. Dinin sembollerini hafife alanlardır. Kardeşlerim! Biz namazı muhafaza ettiğimiz sürece namaz da bizi muhafaza eder. Biz namazı koruduğumuz sürece namaz da bizi korur. Namaz, bizlerden asla cömertliğini esirgemez. Yeter ki bizler kendimizi namazdan esirgemeyelim. Namaz, bizleri yüceltmekten asla geri durmaz. Yeter ki bizler namazımızı samimiyetimizle yüceltelim. Namaz bizlerden asla uzaklaşmaz, bizleri Rabbimize yakınlıktan mahrum bırakmaz. Yeter ki bizler namazdan uzak durmayalım. Bütün bunlara rağmen bugün bizler, hayatın akışına kendimizi öylesine kaptırıyoruz ki; namazlarımızı ya vaktinde eda edemiyoruz ya da terk ediyoruz. Oysa Peygamberimiz (s.a.s), namazın en faziletlisinin vaktinde kılınan namaz olduğunu belirtiyordu. Güzide müezzinine “Kalk Ya Bilal! Bizi namazla ferahlat!” buyurarak hayatın yoğunluğunu namazla hafifletiyordu. Yorgunluğunu namazla gideriyordu. Namazla huzur buluyordu. Kardeşlerim! Öyleyse geliniz. Hep birlikte kendimize şu soruları soralım: Biz namazlarımıza, namazlarımız da bize sahip çıkıyor mu? Geciktirdiğimiz, geçiştirdiğimiz namazlarımızın nedameti, yüreğimizi sızlatıyor mu? Namazlarımız, bizi Rabbimize bağlayan vuslat ve muhabbet köprüsü mü? Niyetimiz, bizi Rabbimiz ve insanlar nezdinde yücelten ahlakımızın vazgeçilmez bir misakı mı? Kötülüklere karşı bizleri koruyan bir kalkan mı namazlarımız?” denildi.

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam