reklam
reklam

Dikkat edin, cezaya maruz kalmayın « nevsehir haber

15 Temmuz 2024 - 10:51

Dikkat edin, cezaya maruz kalmayın

Son Güncelleme :

26 Aralık 2016 - 9:29

reklam
Dikkat edin, cezaya maruz kalmayın
reklam

    Nüfus Müdürlüğü, kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medeni durumuna, uyruğuna  ve bunlardan meydana gelebilecek değişikliklerin aile kütüklerine yazılması ve adreslerin tutulması gibi görevleri yürütmekte. Bu değişikliklerin bildiriminde belli süreler olup, gecikmesinde ise idari para cezaları uygulanmakta.

Olay Türü                                  Süresi           Cezası

Nüfus Cüzdanını Kaybetmek           –                         81,00 TL

Doğum Bildirimi Yurt İçi                   30 gün             81,00 TL
Doğum Bildirimi Yurt Dışı                 60 gün             81,00 TL

Ölüm Bildirimi                                   10 gün             38,00 TL(Kurumlara)

Evlenme Bildirimi                              10 gün             38,00 TL (Kurumlara)

Boşanma Bildirimi                             10 gün             38,00 TL (Kurumlara)

Adres Değişiklik Bildirimi                20 iş günü       436,00 TL

Gerçek Dışı Adres Beyanı                 –                      875,00 TL

Nüfus Cüzdanı                                                        6,75 TL (Değerli Kağıt Bedeli-Makbuz Verilmez)
Mavi Kart                                                               6,75 TL  (Değerli Kağıt Bedeli-Makbuz Verilmez)
Aile Cüzdanı                                                           69,00 TL  (Değerli Kağıt Bedeli-Makbuz Verilmez)

Not:İdari para cezalarının 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirim yapılacaktır.

Vatandaşlarımıza uygulanan söz konusu para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Malmüdürlüğüne ödenir.

 Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi hallerinde, idari para cezası uygulanmaz.

Uygulanan idari para cezalarına karşı 5326 sayılı kabahatler kanununun 27. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.

Para cezalarına karşı ilgililer tarafından yapılacak itiraz idarece yürütülen işlemleri durdurmaz. Buna rağmen itirazın: Yurt içinde yetkili idare mahkemesine, Yurt dışında cezayı takdir ve tahsil eden dış temsilciliğimiz kanalıyla ilgilinin nüfusta kayıtlı olduğu yer idare mahkemesine, tebliğ tarihini izleyen yedi gün içinde yapılması şarttır.

İtiraz evrakının mahkeme kayıtlarına intikal tarihini takip eden bir ay içinde sonuçlandırılması zorunludur. İdare mahkemesince verilen kararlar kesindir.

_NEVŞEHİR_

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam