reklam
reklam

Sağlık-Sen’in toplu sözleşme talepleri belirlendi « nevsehir haber

19 Temmuz 2024 - 14:22

Sağlık-Sen’in toplu sözleşme talepleri belirlendi

Son Güncelleme :

22 Temmuz 2017 - 10:18

reklam
Sağlık-Sen’in toplu sözleşme talepleri belirlendi
reklam

Sağlık-Sen’in toplu sözleşme talepleri belirlendi

NEVŞEHİR(MHA) Memur-Sen konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanı Hakan Gündüzpolat, Sağlık-Sen’in toplu sözleşme taleplerini açıkladı.

Sağlık-Sen’in 2018-2019 Yılı 4. Dönem toplu sözleşme taleplerini Gündüzpolat şu şekilde sıraladı;

 1. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının zam ve tazminatları artırılmalıdır.
  a. Özel hizmet tazminatları 15 puan artırılmalıdır. 15 puanlık artış 146 TL artış sağlayacaktır.
  b. Yan Ödeme Kararnamesinin II sayılı Özel Hizmet Tazminatı cetvelindeki 5, 6 ve 7.
  bölgeler için ek puanlar 10 puan artırılmalıdır. 10 puanlık artış yaklaşık 100 TL’lik artış sağlayacaktır.
  c. İstanbul’da görev yapanlara 30 puan ek özel hizmet tazminatı verilmelidir. 30 puanlık artışın karşılığı 293 TL’dir.
 2. İş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zamları 2000’er puan artırılmalıdır.
  2000 puanlık artış 53 TL’lik artış sağlayacak olup, toplamda 53×3=159 TL artış sağlayacaktır.
 3. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ek göstergeleri 600 puan artırılmalı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına da ek gösterge verilmelidir.
  Ek göstergeden yararlanamayan diğer kamu görevlilerine 600 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar ayrıca verilmelidir.
 4. Sabit ek ödeme oranları 15 puan artırılmalıdır.
  375 sayılı KHK’deki sabit ek ödeme oranları, hizmet kolumuzdaki tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için 15 puan artırılmalıdır. 15 puanlık artışın karşılığı ise 146 TL’dir.
 5. Ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır.
  a. Ek ödeme ve döner sermaye gelirleri emekliliğe yansımalıdır.
  b. Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sigorta primine esas kazançlarının hesabına kayıtlı kişiler için ödenecek ücret ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretleri dahil edilmelidir.
 6. Sabit ek ödemeler gelir vergisinden muaf olmalıdır.
  Diğer kamu kurumlarında ek ödemeler gelir vergisine tabi olmazken, Sağlık Bakanlığı’nda döner sermaye bütçesinden verildiği gerekçesiyle gelir vergisi matrahına tabi tutulması sağlık çalışanlarında mağduriyete neden olmaktadır.
 7. Sosyal hizmetlere ilave tazminat verilmelidir.
  Bakım Rehabilitasyon Merkezleri, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Çocuk Destek Merkezlerinde fiilen görev yapanlara %40 puan, diğer yatılı birimlerde görev yapanlara %30 puan, gündüzlü birimlerde görev yapan personele %20 puan ve diğer birimlerde görev yapan personele %10 puan ilave özel hizmet tazminatı her ay sosyal hizmet tazminatı olarak ödenmelidir.
  8. Dağıtılabilir döner sermaye tutarı artırılmalıdır.
  a. Dağıtılabilir döner sermaye tutarı, her yıl Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve SGK arasında imzalanan global bütçe artışı veya TEFE oranında artırılmalıdır.
  b. Kurum ve kuruluşlarda personele dağıtılacak döner sermaye tutarı yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50’sinin altında olmamalıdır.
  c. Kurumların ve genel sekreterliklerin dağıtılabilir döner sermayede 2 puandan fazla düşüş yapma yetkisi olmamalıdır.
  d. Kalite katsayısı pozitif performans olarak etki etmelidir. Sağlık tesisi kalite katsayısı 9095 arasında olan sağlık tesislerinde dağıtılabilecek döner sermaye tutarına 3 puan, sağlık tesisi kalite katsayısı 95-100 arasında olan sağlık tesislerinde ise dağıtılabilecek döner sermaye tutarına 5 puan ilave edilmelidir.
  e. Sabit ek ödemeden mahsup edilemeyen tutarlar, performansa bağlı ek ödeme hesabında dikkate alınmamalıdır.
 8. Sağlık çalışanlarının döner sermaye tavan katsayıları artırılmalıdır.
  a. Önceki toplu sözleşme ile yüzde 150’den yüzde 170’e çıkardığımız döner sermaye tavan ek ödeme katsayıları yüzde 200’e çıkarılmalıdır.
  b. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan Şube Müdürlerinin tavan katsayısı
  2,5 a çıkarılmalıdır.
 9. Sağlık çalışanlarının hizmet alanı kadro unvan katsayıları artırılmalıdır.
  a. Önceki toplu sözleşme ile 0,05 puan artırdığımız hizmet alanı kadro unvan katsayıları genel idari hizmetler, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı için 0,10 puan artırılmalıdır.
  b. Mutemet olarak çalışanların hizmet alanı kadro-unvan katsayıları 0,20 puan artırılmalıdır.
  c. Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak çalışanların ek puanları %20 olarak uygulanmalıdır.
 10. İzinlerde döner sermaye kesintisi yapılmamalıdır.
  a. Önceki toplu sözleşme ile aldığımız ayda 5 yılda 10 güne kadar izinlerde döner sermayeden kesinti yapılmayacağına dair kazanımımız, ayda 10 yılda 20 güne kadar olan izinlerde döner sermayeden kesinti yapılmayacak şekilde uygulanmalıdır.
  b. 663 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin de ayda 10 yılda 20 güne kadar olan izinlerinde döner sermayeden kesinti yapılmamalıdır.
  c. Süt izni, ölüm izni, babalık izni ve evlilik izninde döner sermayeden kesinti yapılmamalıdır.
 11. Merkez teşkilatı çalışanlarına ilave özel hizmet tazminatı verilmelidir.
  Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında çalışanlara döner sermaye bütçesinden en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 15’i oranında ilave özel hizmet tazminatı verilmelidir.
 12. 112 acil sağlık istasyonu sorumlularının ve komuta kontrol merkezi sorumlularının döner sermaye ek ödemeleri artırılmalıdır.
  a. Toplu sözleşme ile hizmet alanı kadro unvan katsayıları artırılan 112 sorumlularının tavan oranları da 0,20 puan artırılmalıdır.
  b. Komuta kontrol merkezi sorumluları, 112 sorumluları gibi tavan ek ödeme ve hizmet alanı kadro unvan katsayıları artışından yararlandırılmalıdır.
 13. 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının zorunlu eğitimlerinde döner sermayeleri özellik arz eden birim katsayısı üzerinden ödenmelidir.
  112 acil sağlık hizmetlerinde çalışanların almak zorunda oldukları zorunlu eğitimlerinde geçen süre döner sermaye ek ödeme katsayıları açısından 112 acil sağlık hizmetlerinde aktif çalışmış olarak değerlendirilmelidir.
 14. Ambulans kullanan personelin tavan ek ödeme katsayıları artırılmalı ve ek puan verilmelidir.
  a. Şoförlük yapan ATT’lere toplu sözleşme ile verilen ek puanların tavana takılmaması için tavan katsayıları 0,20 puan artırılmalıdır.
  b. Ambulans kullanan tüm şoförlere 10 ek puan verilmeli ve döner sermaye tavan ek ödemeleri 0,20 puan artırılmalıdır.
 15. AFAD’a bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı illerde çalışanlara ilave ücret verilmelidir.
  AFAD’a bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı illerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan hekim dışı çalışanların önceki toplu sözleşme ile yüzde 180’e çıkardığımız döner sermaye tavan oranları yüzde 200 olmalı ve hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,10 puan artırılmalıdır.
 16. Komisyonlarda görevli personele hastane hizmet puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verilmelidir.
 17. Yüksek lisans yapanlara 5 puan ve doktora yapanlara 10 puan ek özel hizmet tazminatı verilmelidir.
  Hizmet kolumuza bağlı tüm çalışanların özel hizmet tazminatları yüksek lisans mezunları için 5, doktora mezunları için 10 puan artırılmalıdır.
 18. Hastanede çalışan diş tabiplerinin döner sermaye ek ödemeleri artırılmalıdır. Ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabiplerinden hastane ortalaması altında kalanlara, hastane ortalamasından döner sermaye ödenmelidir.
 19. Tekniker unvanını almaya hak kazanan teknisyenlerin döner sermayeleri tekniker olarak ödenmelidir.
 20. Nöbet ve icap nöbet ücretleri artırılmalı ve nöbet ve icap ücreti alamayanlara ödeme yapılmalıdır.
  a. Hekim dışı sağlık personeline de icap nöbet ücreti ödenmelidir.
  b. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapanlara nöbet ve icap nöbet ücreti ödenmelidir.
  c. Nöbet ücretlerine yapılan artışlar icap nöbet ücretlerini de etkilemelidir.
  d. Acil servise hizmet veren laboratuvar ve röntgen birimlerinde çalışanlar, acil servis için öngörülen nöbet ücretlerinden yararlandırılmalıdır.
  e. Riskli birimlerin tamamı için nöbet ücretleri %50 artırımlı ödenmelidir.
  f. Gece ve resmi tatillerde nöbet tutanlara nöbet ücreti %20 artırımlı ödenmelidir.
  g. Radyasyona tabi birimlerde hizmet gereği kendi rızası ile nöbet tutmak isteyen personele nöbet ücreti ödenmelidir.
  h. 663 sayılı KHK gereği sözleşmeli statüde görev yapanlardan nöbet tutanlara nöbet ücreti verilmeli ya da izin kullandırılmalıdır.
  i. Yetkili makamlarca idari izinli sayılan günlerde çalışanlara nöbet ücreti ödenmelidir.
  j. Nöbet ücretleri ve icap nöbet ücretleri genel bütçeden ödenmelidir.
  k. Öncelikle nöbet ücreti verilmesi konusunda tercih hakkı çalışana verilmelidir.
 21. 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kadın memurlar için iki yıllık nöbet muafiyetinden, bir yıllık süreyi dolduranlar isteği üzerine istisna tutulmalıdır.
 22. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir.
  a. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapanlara 5 yıl 1 yıl fiili hizmet süresi zammı verilmelidir.
  b. Radyasyonla çalışanlar için fiili maruziyet şartı kaldırılarak mesai saatinin tamamı üzerinden yıllık 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmelidir.
  c. 2008 yılı öncesi iştirakçi olanların fiili hizmet süresi zammı 5434 sayılı Kanuna göre uygulanmalıdır.
  d. ADSM’de görev yapan ve radyasyonla çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalıdır.
  e. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında; Huzurevi, Çocuk Evleri Sitesi, “Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu ve Kız Yetiştirme Yurdu”, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Çocuk Destek Merkezi, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde görev yapanlar 360 güne 30 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanmalıdır.
 23. Kamu Hastane Birlikleri’ndeki tabip dışı sözleşmeli yöneticilere sabit ek ödeme verilmelidir.
  Kamu Hastane Birliklerinde kamu görevlisi olan ve 663 sayılı KHK gereği sözleşmeli statüde görev yapan tabip dışı personele asıl kadrolarının karşılığı olan sabit ek ödeme verilmelidir.
 24. Aynı görevi yürüten 663 sayılı KHK ya tabi sözleşmeli yöneticiler aynı ek ödemeden yararlanmalıdır.
 25. Aile hekimliği çalışanlarının yıllık izinlerinde ücretlerinden kesinti yapılmamalıdır. Tek birimli aile sağlığı merkezlerinde yıllık izinlerde sadece 7 gün için değil, yıllık izin süresinin tamamında ücretten kesinti yapılmamalıdır.
 26. Geçici aile sağlığı çalışanına ek ücret verilmelidir.
  Aile Sağlığı Merkezlerinde izinli aile sağlığı elemanı yerine veya boş pozisyona görevlendirilecek geçici aile sağlığı çalışanına ilave ücret verilmelidir.
  Yeni açılan ve çalışılacak birim gösterilemeyen aile sağlığı merkezine görevlendirilen aile sağlığı çalışanına tavan ücretin %100’ü ödenmelidir.
 27. Aile sağlığı çalışanları ücretlendirmesi lisans-ön lisans-lise olarak ayrılmalıdır. Aile sağlığı elemanlarının ücretleri “2) Mesleki yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı elemanına tavan ücretin %49,15’i,” ibaresi “Mesleki ön lisans mezunu aile sağlığı elemanına tavan ücretin %49,15’i, Mesleki lisans mezunu aile sağlığı elemanına tavan ücretin %54,45’i,” olarak uygulanmalıdır.
 28. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeline 15 puan ilave özel hizmet tazminatı ödenmelidir.
  Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeline her ay en yüksek devlet memuru maaşının %15’i oranında ilave özel hizmet tazminatı ödenmelidir.
 29. Yükseköğretim kurumlarında çalışanların döner sermaye tavan ek ödeme katsayıları artırılmalıdır.
  Önceki toplu sözleşme ile yüzde 150’den yüzde 170’e çıkardığımız döner sermaye tavan ek ödeme katsayıları yüzde 200’e çıkarılmalıdır.
 30. Yükseköğretim kurumlarında çalışanların kadro/görev unvan katsayıları artırılmalıdır.
  Üniversite hastanelerinde çalışanların Yönetmelikle öngörülen kadro görev unvan katsayılarındaki alt limitler yükseltilmelidir.
 31. Yükseköğretim kurumlarında çalışanların asgari ek ödeme oranı yükseltilmelidir.
  Üniversite hastanelerinde görev yapanların asgari ek ödeme oranları %15’den %25’e çıkarılmalıdır.
 32. Yükseköğretim kurumlarındaki döner sermaye ödemelerinin belirleneceği yönetim kurullarına sendika temsilcisi katılmalıdır.
 33. Adli Tıp Kurumu çalışanlarının ek ödeme tavan katsayıları artırılmalıdır.
  Önceki toplu sözleşme ile yüzde 150’den yüzde 170’e çıkardığımız döner sermaye tavan ek ödeme katsayıları yüzde 200’e çıkarılmalı, diğer katsayılar da artırılmalıdır.
 34. Adli Tıp Kurumunda çalışanlara “adalet hizmetleri tazminatı” ödenmelidir. Adli Tıp Kurumunda genel idari hizmet sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara adalet hizmetleri tazminatı ödenmelidir.
 35. TSK’ dan devrolan personele tayın bedeli ödenmeye devam edilmelidir.
 36. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışanların nöbet ücretleri yeniden düzenlenmelidir.
  a. Önceki toplu sözleşme ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanlarından nöbet tutanlara her nöbet günü için ödenen günlük 3 saat haftada en fazla 9 saat nöbet ücretinin, günlük 4 saat haftada en fazla 12 saat olacak şekilde artırılmasını sağlamıştık. Bu toplu sözleşme ile günlük 6 saat haftada 18 saat olacak şekilde artırılmalıdır.
  b. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanlarına nöbet ve icap nöbet ücreti ödenmelidir.
 37. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında merkez ve müdürlüklerde görev yapan tüm öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmelidir.
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli öğretmenlere, merkez teşkilatı ve İl Müdürlükleri emrinde görev yapan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmelidir.
 38. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yöneticilik yapanlara haftalık 30 saat ek ders ücreti verilmelidir.
 39. Sağlık teknisyeni, radyoloji teknisyeni, anestezi teknisyeni, laborant vb. branşlardaki personel sağlık memuru kadrolarına atanmalıdır.
 40. Üniversite ve Adli Tıp Kurumu’ndaki hekimlerin sabit ek ödemeleri diğer hekimler gibi emekliliğe yansıtılmalıdır.
  Sağlık Bakanlığında görev yapan hekimlerde olduğu gibi üniversite ve adli tıp çalışanı hekimlere verilen sabit ek ödemeler emekliliklerine yansıtılmalıdır.
 41. Üniversiteler bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı genel bütçeden karşılanmalıdır.
 42. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerindeki maaşları döner sermaye bütçesinden ödenen kamu görevlilerinin maaşları genel bütçeden ödenmelidir.
 43. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabip dışı sağlık çalışanları aylık otuz saat iş yeri diğer sağlık personeli olarak çalışabilmelidir.
 44. Engelli çalışanların talepleri halinde eğitim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanın şartlarını sağladığı kadrolara atanması sağlanmalıdır.
 45. Sağlık çalışanlarına zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yapılmalı ve primler kurum bütçesinden ödenmelidir.
  Acil servis, doğumhane, ameliyathane, yoğun bakım, yataklı servis (klinik), 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan hekim dışı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarına zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yapılmalı ve primlerinin tamamı kurum bütçesinden ödenmelidir.
 46. 4/C geçici personele döner sermaye ödenmelidir.
 47. 4/C, vekil ebe/hemşireler, kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları ve ek ders karşılığı görev yapan meslek elemanları 4/B sözleşmeli statüye geçirilmelidir.
 48. Vekil ebe/hemşirelere, kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanlarına ve ek ders karşılığı görev yapan meslek elemanlarına iş sonu tazminatı verilmelidir.
 49. Vekil ebe ve hemşireler 657 sayılı Kanundaki izin haklarından yararlanmalıdır.
 50. Şehir içi ve Şehirlerarası toplu taşıma araçlarından sağlık ve sosyal hizmet çalışanları indirimli yararlanmalıdır.
 51. Giyecek yardımı tutarları artırılmalı, sözleşmeli personelin de faydalanması sağlanmalıdır.
  a. 4/B sözleşmeli personel, 4/C geçici personel, vekil ebe ve hemşireler, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları giyecek yardımından memurlar ile aynı şekilde faydalandırılmalıdır.
  b. Oluşturulacak bir komisyon ile giyecek yardımı tutarları günümüz koşullarına göre yeniden belirlenmelidir.
 52. Yemek yardımından yararlanma usulü yeniden düzenlenmeli, faydalanamayanlara nakdi olarak ödenmelidir.
  a. Hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapanlardan yemek servisinden faydalanamayanlara Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereği belirlenen tutarlar nakdi olarak ödenmelidir.
  b. Kamu Hastane Birliklerinde görevlendirilenler birlik bünyesindeki yemek servisinden ücret ödemeden yararlanmalıdır.
 53. Çalışanlar için kreş imkanı sağlanmalı veya 250 TL kreş yardımı verilmelidir. 0-6 yaş grubundaki çocuklar için kreş açılmalıdır. Yeterli sayı sağlanamadığı için (50 ve üzeri) kreş açılamayan kurumlar için merkezi bir alanda kreş açılmalı ve ücretsiz servis sağlanmalıdır. Bu kreşlerde 24 saat hizmet verilmelidir. Kreş imkanı sağlanamaması halinde kamu görevlilerine 250 TL Kreş Tazminatı verilmelidir.
 54. Tıp Bayramı ve Sosyal Hizmetler Günü nedeniyle ikramiye verilmelidir.
  Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına Mart ayında Tıp Bayramı ve Sosyal Hizmetler Günü nedeniyle ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %150’si oranında özel hizmet tazminatı verilmelidir.
 55. ASPB’ deki 28 Şubat mağdurlarının çalışmadığı dönemler memuriyette geçmiş sayılmalıdır.
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 1997’de sınavları iptal edildiği için görevden alınıp 2014’te geri dönüş hakkı verilen 28 Şubat mağdurlarının aradaki süreleri memuriyette geçmiş sayılarak primleri kurum tarafından ödenmelidir.
 56. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanın sağlık giderleri, 6 ay süre ile SGK tarafından değil, bizzat şiddet uygulayan kişi tarafından ödenmelidir.
 57. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları arasında ve üniversite hastaneleri arasında kurumlar arası becayiş yapılabilmelidir.
  a. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları arasında aynı unvan ve branşta ve aynı statüde görev yapan personele becayiş imkanı verilmelidir.
  b. Personel dağılım cetvelinde birlikte değerlendirilen sağlık hizmetleri sınıfındaki teknisyen ve teknikerler karşılıklı olarak yer değiştirebilmelidir.
  c. Üniversite hastanelerinde aynı unvan ve branşta ve aynı statüde görev yapan personele becayiş imkanı verilmelidir.
 58. Sendikal haklarla ilgili düzenleme yapılmalıdır.
  a. Sendika yönetici ve temsilcilerine, sendika ve şubelerin toplantılarına, sendikaca organize edilen konferans, seminer gibi toplantılara ve eğitim programlarına katılmaları için yılda beş güne kadar ücretli izin verilmelidir.
  b. Kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile özlük haklarını ve çalışma koşullarını ilgilendiren kurul ve komisyonlarda sendika temsilcisi bulundurulmalıdır.
  c. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarda yetkili sendikalara işyeri sendika temsilciliği odası tahsis edilmeli, işyeri sendika temsilci odalarının masa, sandalye, bilgisayar, yazıcı vb.
  donanımı kurumca karşılanmalıdır.

 

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam