reklam
reklam

NEVESOB’tan taşınır rehin sicil sistemi bilgilendirmesi « nevsehir haber

15 Temmuz 2024 - 12:24

NEVESOB’tan taşınır rehin sicil sistemi bilgilendirmesi

Son Güncelleme :

24 Ocak 2017 - 11:51

reklam
NEVESOB’tan taşınır rehin sicil sistemi bilgilendirmesi
reklam

 Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar odaları birlik başkanlığı taşınır rehin sicil sistemi konusunda esnaf ve sanatkarı bilgilendiriyor.

Söz konusu bilgilendirme açıklamasında ; “KOBİ’ler ticari faaliyetleri için gerekli finansman kaynaklarını, bankalar aracılığı ile temin edilen kredilerden sağlamaktadır. Özellikle kredi karşılığı talep edilen teminatlar, KOBİ’lerin finansmana erişiminde önemli zorluklar oluşturmaktadır. Bu durum, KOBİ’ler için büyük işletmeler karşısında rekabet açısından dezavantaj yaratmaktadır. Bu itibarla, KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, rekabet güçlerinin artırılması ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisinin dengeli ve istikrarlı büyümesine katkı sağlanması amacıyla Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu çıkarılmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Kanun ile getirilen düzenlemede rehin sözleşmesi; kredi kuruluşları ile tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı gerçek ve tüzel kişiler arasında ya da tacir ve/veya esnaf-sanatkarlar arasında yapılacaktır. Rehin hakkı, taraflar arasında düzenlenen rehin sözleşmesinin Rehinli Taşınır Sicili’ne tescil edilmesiyle kurulacaktır. Alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç ve iratlar, başka bir sicile kaydı öngörülmeyen lisans ve ruhsatlar, kira gelirleri, kiracılık hakkı, makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makineleri, elektronik haberleşme cihazları dahil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı, sarf malzemesi, stoklar, tarımsal ürün, ticaret unvanı ve/veya işletme adı, ticari işletme veya esnaf işletmesi, ticari plaka ve ticari hat, ticari proje, vagon ve bu sayılanlardan üçüncü kişilerin zilyetliğinde bulunan taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları üzerinde rehin hakkı kurulabilecektir. 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununda belirtilen rehin sözleşmesine, rehin hakkının kurulmasına, rehin sistemlerine, rehin sözleşmesinin Rehinli Taşınır Siciline tesciline, borçlunun temerrüdü sonrası rehin alacaklısı ile rehin verenlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik” 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konuya ilişkin tüm işlemler, Türkiye Noterler Birliği tarafından oluşturulan Taşınır Rehin Sicil Sistemi (TARES-www.tares.org.tr) sistemi üzerinden noterliklerce yapılmaya başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam