reklam
reklam

Avanos Meclis Karar Özetleri « nevsehir haber

16 Temmuz 2024 - 11:52

Avanos Meclis Karar Özetleri

Son Güncelleme :

25 Ocak 2017 - 21:40

reklam
Avanos Meclis Karar Özetleri
reklam

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

04.01.2017 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ:

Karar Tarihi : 04.01.2017 Birleşim : 1
Karar No : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Oturum : 1

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:
MECLİS BAŞKANI: İsmet İNCE/Meclis Başkanı
ÜYELER: 1- Üye Suat ÖZTÜRK, 2-Üye Erdoğan SARITAŞ, 3- Üye Gülay DEMİRTAŞ, 4- Üye Abbas TATLISU, 5- Üye Cemil ORMAN, 6- Üye Ahmet GEDİK, 7- Üye Mehmet Fatih ÇEKGELOĞLU, 8- Üye Orhan TAŞ, 9-Üye Ali SARIYÜREK, 10- Üye Nurcan SEZER, 11-Üye Nurayet OĞUZ

TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER:  —-

1-Gündemin 1. maddesinde yer alan ve gizli oy sistemi ile yapılan Denetim Komisyonu ile Meclis 1. Başkan Vekilliği seçiminde oyların tasnifini yapmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisinden Üye Abbas TATLISU ve Üye Erdoğan SARITAŞ, AK Partiden ise Üye Ali SARIYÜREK Tasnif Komisyonu üyeliklerine seçildiler. (Karar No: 1)
2-5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince gizli oy açık tasnif sistemi ile yapılan Belediye Denetim Komisyonu üyeliklerine Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Üye Gülay DEMİRTAŞ, Üye Erdoğan SARITAŞ, AK Parti grubundan ise Üye Ali SARIYÜREK (bir) yıllığına seçildiler. (Karar No: 2)
3-Cumhuriyet Halk Partisi Üyesi, Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ahmet SARIKAYA’nın 28.12.2016 tarihinde istifa etmesi üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince yapılan seçimde, yine aynı partiden kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilliğine Üye Ahmet GEDİK seçildi. (Karar No: 3)
4-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, İhtisas Komisyonlarından olan Plan ve Bütçe Komisyonuna, 1 (bir) yıllığına Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Üye Abbas TATLISU ve Üye Erdoğan SARITAŞ, AK Parti grubundan ise Üye Ali SARIYÜREK seçildiler. (Karar No: 4)

5-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, İhtisas Komisyonlarından olan İmar Komisyonuna 1 (bir) yıllığına Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Üye Suat ÖZTÜRK ve Üye Abbas TATLISU, AK Parti grubundan ise Üye Mehmet Fatih ÇEKGELOĞLU seçildiler. (Karar No: 5)

6-Avanos Belediyesi Kum Ocağı İktisadi İşletmesi, Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliğinden 28.12.2016 tarihinde istifa eden Ahmet SARIKAYA’nın yerine, Üye Ahmet GEDİK Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliğine seçildi. (Karar No: 6)

7-Çevre Temizlik Vergisi gündem maddesinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu ile birlikte 13 Ocak 2017 tarihinde saat 14.00’de Cuma günü yapılacak olan meclis toplantısında karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi. (Karar No: 7)

8-Avanos Belediye Başkanlığı bünyesinde görev yapan itfaiye ve zabıta personellerine, 2017 yılı içinde ödenecek olan maktu mesailerin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve raporu ile birlikte 13.01.2017 tarihinde saat 14:00’de Cuma günü yapılacak olan meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. (Karar No: 8)

9- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine istinaden, Belediyemizin hukuki işlerini yürütmek üzere 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 1 (bir) yıllığına, Nevşehir Barosuna kayıtlı T.C. No: 16319709770 – Avukat Levent Barış KIZILÖZ ve Ortaklık Bürosundan “Avukatlık Hizmeti” alınması ve sözleşme yapılması, aylık ücretinin de Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, 2017 yılı için yayınlanan Genelgesinde, 5393 sayılı Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları tablosunda yazılı bulunan “ Avukat Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavanı” üzerinden ödenmesine oy birliği ile karar verildi. (Karar No: 9)
10-İlçemiz Alaaddin Mahallesi Güvendik Mevkiinde yer alan, tapunun 260 ada 4 ve 5 nolu parseller ve çevresini kapsayan ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim ve tesis alanı (GES) kullanımlı 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu’nun onanmasına ve askıya çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi. (Karar No: 10)

11- Gündemin 11. Maddesinde yer alan, Bahçelievler Mahallesi, Kalınharman Mevkii, 1529 ada, 1 numaralı parsel için hazırlanan plan tadilatına görüş bildirilmesi hususunun, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesi ve raporu ile birlikte 13.01.2017 tarihinde Cuma günü saat 14:00’de Meclis Toplantı Salonunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. (Karar No: 11)

12-Gündemin 12. Maddesinde yer alan, Bahçelievler Mahallesi, Saruhan Mevkii, 7 ada, 2 numaralı parsel için hazırlanan plan tadilatına görüş bildirilmesi hususunun, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesi ve raporu ile birlikte 13.01.2017 tarihinde Cuma günü saat 14:00’de Meclis Toplantı Salonunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. (Karar No: 12)
13-Gündemin 13. Maddesinde yer alan, Yukarı Mahalle trafo alanları ile ilgili plan değişikliğinin, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine raporu ile birlikte 13.01.2017 tarihinde Cuma günü saat 14:00’de Meclis Toplantı Salonunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. (Karar No: 13)

14-Gündemin 14. Maddesinde yer alan, Karaseki Mahallesi trafo alanları ile ilgili plan değişikliğinin, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine ve raporu ile birlikte 13.01.2017 tarihinde Cuma günü saat 14:00’de Meclis Toplantı Salonunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. (Karar No: 14)

15-AK Parti Grubu üyelerinden, Üye Mehmet Fatih ÇEKGELOĞLU, Üye Ali SARIYÜREK, Üye Orhan TAŞ ve Üye Nurcan SEZER imzalı önerge okundu. Okunan önerge kapsamında olmayıp, ismi olmayan diğer cadde ve sokaklara da isim verilmesi için bir komisyon oluşturulması ve bu komisyonun yapacağı çalışmalar doğrultusunda bir isim havuzu oluşturulması ve bunu müteakip rapor hazırlanması, komisyon tarafından bu raporun meclise getirilmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi. (Karar No: 15)

T.C.
AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
13.01.2017 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ:

Karar Tarihi : 13.01.2017 Birleşim : 2
Karar No : 16, 17, 18, 19, 20, 21 Oturum : 1

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:
MECLİS BAŞKANI: İsmet İNCE/Meclis Başkanı
ÜYELER: 1- Üye Suat ÖZTÜRK, 2-Üye Erdoğan SARITAŞ, 3- Üye Gülay DEMİRTAŞ, 4- Üye Abbas TATLISU, 5- Üye Ahmet GEDİK, 6- Üye Mehmet Fatih ÇEKGELOĞLU, 7- Üye Orhan TAŞ, 8-Üye Ali SARIYÜREK, 9- Üye Nurcan SEZER, 10-Üye Nurayet OĞUZ
TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER:  1-Üye Cemil ORMAN

1-Avanos Belediye Başkanlığı, Çevre Temizlik Vergisi, tek tek, kalem kalem okundu. Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu doğrultusunda, komisyondan geldiği ve okunduğu hali ile oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi. (Karar No:16)

2-Avanos Belediye Başkanlığı bünyesinde görev yapan itfaiye ve zabıta personellerine, 2017 yılı içinde ödenecek olan maktu mesainin, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu kapsamında 2017 yılı için Merkezi Bütçe Kanununda belirlenen 262,00.- Türk Lirasının verilmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi. (Karar No:17)

3-Avanos Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 11 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Bahçelievler Mahallesi, Kalınharman Mevkii, 1529 ada, 1 numaralı parsel için hazırlanan plan tadilatına Kültür ve Turizm Bakanlığının 21.10.2016 tarihli yazısına istinaden, okunan İmar Komisyonu Raporunun yine Kültür ve Turizm Bakanlığına cevap olarak gönderilmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi. (Karar No:18)

4-Avanos Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 12 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Bahçelievler Mahallesi, Saruhan Mevkii, 7 ada, 2 numaralı parsel için hazırlanan plan tadilatına ilişkin görüş bildirilmesi Kültür ve Turizm Bakanlığının 21.10.2016 tarihli yazısına istinaden, okunan İmar Komisyonu Raporunun yine Kültür ve Turizm Bakanlığına cevap olarak gönderilmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi. (Karar No:19)

5- Avanos Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Yukarı Mahalle trafo alanları için hazırlanan plan değişikliği ile ilgili olarak İmar Komisyonunun, 12.01.2017 tarihli kararında hazırlanan İmar Planı teklifinin uygun olduğu belirtilmiştir. Söz konusu İmar Planı değişikliği teklifinin onaylanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi. (Karar No:20)

6-Avanos Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 14 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Bahçelievler (Karaseki) Mahallesi trafo alanları için hazırlanan plan değişikliği ile ilgili olarak İmar Komisyonunun, 12.01.2017 tarihli kararında hazırlanan İmar Planı teklifinin uygun olduğu belirtilmiştir. Söz konusu İmar Planı değişikliği teklifinin onaylanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi oya sunuldu. Sunum mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam