reklam
reklam

TÜGVA’dan Altın Ödüllü ‘Çizimlerle 40 Hadis’ Yarışması « nevsehir haber

16 Temmuz 2024 - 13:25

TÜGVA’dan Altın Ödüllü ‘Çizimlerle 40 Hadis’ Yarışması

Son Güncelleme :

21 Şubat 2017 - 19:13

reklam
TÜGVA’dan Altın Ödüllü ‘Çizimlerle 40 Hadis’ Yarışması
reklam

Türkiye Gençlik Vakfı, öğrencilerin hadisleri öğrenmesi, zihin dünyalarında canlandırması ve bu hadisler ışığında hayatlarını sürdürmelerini amaçlayarak; Türkiye’deki ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencilerin katılabileceği ”Çizimlerle 40 Hadis” adlı resim yarışmasını düzenledi.

Yarışma, Türkiye geneli Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okulların tüm 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

Tügva İl Temsilcisi Hüsamettin Ellialtı ;

Allah’ın rahmeti, bereketi, selamı, üzerimize olsun,

”Bugün Tügva olarak insalara; dünya hayatındaki misyonunu hatırlatmak; erdemli, ahlaklı, bilinçli, geleceği şekillendirebilecek gençlerin yetişmesini sağlamak için üstlendiğimiz bu vazifemizde, sizleri de aramızda görmek bizlere güç ve mutluluk vermektedir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ‘i tanımak, öğrenmek ve Resûlullah Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) gibi yaşamak için yapılan bu güzide çalışmaların bereketlenmesini, sayılarının artmasını ve bu yarışmaya katılan kişilerin bu ilimlerden istifade ederek en güzelin yolundan giderek dünya ve ahiret saadetine ermesini Rabbimden niyaz ederim.Selam ve Dua ile..” açıklamalarda bulunarak yarışmaya katılımın yüksek olmasını beklediğini dile getirdi..

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI

ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

“ÇİZİMLERLE 40 HADİS” YARIŞMA ŞARTNAMESİ

A. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

Türkiye Gençlik Vakfı Ortaokul Koordinatörlüğü

B. YARIŞMA TAKVİMİ

1. Duyuru ( Milli Eğitim Bakanlığı, İnternet, Medya, Sivil Toplum Kuruluşları v.s.):10 ŞUBAT 2017

2. Son Başvuru: 10 NİSAN 2017

3. İl Derecelerinin Açıklanması: 1 MAYIS 2017

4. İl Ödülleri ve Sergisi: 2017 MAYIS

5. Türkiye Finali Ödülleri ve Sergisi: 2017 MAYIS

C. ÖDÜLLER

İL DERECELERİ (İL GENELİNDE YARIŞAN ESERLER) İÇİN

BİRİNCİLİK: Tam Altın

İKİNCİLİK: Yarım Altın

ÜÇÜNCÜLÜK: Çeyrek Altın

TÜRKİYE GENELİ DERECELERİ (İL BİRİNCİLERİ ARASINDAN SEÇİLEN ESERLER) İÇİN

BİRİNCİLİK: 3000 TL

İKİNCİLİK: 2000 TL

ÜÇÜNCÜLÜK: 1000 TL

D. YARIŞMANIN AMACI

Yarışmanın amacı, belirlenen hadisleri öğrencilerin zihin dünyasında canlandırmak ve hayatlarında uygulayabilir hale getirmektir.

E. YARIŞMANIN KONUSU

2017 TÜGVA Ortaokullar Resim Yarışması konusu “Çizimlerle 40 Hadis” olarak belirlenmiştir. Yarışmacıların çizecekleri resimlerin konusunu Belirlenen 40 Hadis içerisinden seçmelidir.

F. KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışma, Türkiye’ deki ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencileri ( T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okulların 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflarında okuyan öğrenciler) kapsamaktadır.

2. Yarışmaya ortaokul öğrencileri, büyüklüğü en az A4 ölçülerinde kağıtlara yapılmış resimler ile katılabilir.

3. Resimler resim kâğıdı boyutundaki bir mukavva karton üzerine yapıştırılacak ve resimlerin yıpranmaması için iki mukavva karton arasında gönderilecektir.

4. Yarışmacılar, istedikleri boya malzemeleri ve tekniği kullanmakta serbesttir.

5. Yarışmaya her öğrenci en fazla 3 çalışma ile katılacaktır. 6. Yarışmaya katılacak öğrencilerin başvuru için TÜGVA web sitesindeki (www.tugva.org) başvuru formu doldurulmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra yarışmacının eseri, posta veya kargo yolu ile TÜGVA Genel Merkezi’ne gönderilmelidir. (Adres: Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi No: 140/A Toya Plaza Kat:1 Zeytinburnu / İSTANBUL)

7. Yarışmacıya ait olan resmin ön yüzünde hiçbir bilgi bulunmayacaktır. Resmin arka yüzünün sağ üst bölümünde ise öğrencinin adı-soyadı ve çizdiği hadis yazılacaktır.

8. Çizimlerle Hadis Yarışmasına son katılım tarihi olan 10.04.2017 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. İlk değerlendirmeyi geçip resimleri sergilenecek olan öğrencilerin isimleri sosyal medya ve internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

10. Dereceye giren eserlerin, il finali ve Türkiye geneli finali yapılacaktır. Gerekli koşulların sağlandığı illerde, il finalleri gerçekleştirilecektir. İl finallerini gerçekleştirmek üzere il temsilciliği ile bulunduğu ilin Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle sergi yapılacak, mekân ve tarih istişare edilecektir. Türkiye büyük finali ise İstanbul’da yapılacak olup, mekân ve zaman ileriki bir tarihte belirlenecektir. Türkiye Gençlik Vakfı il temsilciliğinin olmadığı illerden yapılan başvurular en yakın Türkiye Gençlik Vakfı il temsilciliğinin olduğu ilde değerlendirilmeye alınacaktır.

11. Resimlerin posta veya kargo bedelleri katılımcılara aittir. Resimlerin posta veya kargo yoluyla ulaşması gereken son tarih 13 Nisan 2017’dir.

12. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. Yarışma şartlarına uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. Yarışmaya katılan resimlerin tüm kullanım hakları Türkiye Gençlik Vakfı’na aittir. Türkiye Gençlik Vakfı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddeleri şekilde yarışmaya katılan tüm eserlerin; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve katılan tüm eserlerin başka kamu kurumlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Türkiye Gençlik Vakfı, yarışma başvuru yöntemi ve süresi, eserlerin değerlendirme şekli ve eserlerin ödüllendirilme yönteminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI ORTAOKUL KOORDİNATÖRLÜĞÜ “ÇİZİMLERLE 40 HADİS” YARIŞMA HADİSLERİ

1. Mutlaka kabul edilen üç dua vardır; Mazlumun duası, Misafirin duası ve Babanın evladına duası (Tirmizî, Bir,7)

2. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. (Müslim, îman 93-94. Ayrıca bk.Tirmizî, Et’ime 45, Kıyamet 56; İbni Mace, Mukaddime 9, Edeb 11)

3. Kardeşi için dua edene, melekler aynı duayı senin için eder.(Müslim, Zikir 86; Ebû Dâvûd, Vitir 29)

4. Veren el alan elden üstündür.(Müslim, Zekât 97. Tirmizî, Zühd, 32)

5. İyilik; gizli hallerinde de, göz önündeyken yaptığın ameli yapmandır. (Ebü Malik radıyallahu anh. Taberani)

6. Temizlik imandandır.(Müslim, taharet 1; Darimi, Vudu 2; Müsned, 5/342,344; Acluni, Keşfu’l-Hafa, 291)

7. Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğretendir.(Buhârî, Fedâilu’l Kur’ân 21)

8. Kişi Müslüman kardeşini severse, onu sevdiğini kendisine söylesin. (Ebû Dâvud, Edeb 122, (5124); Tirmizî, Zühd 54, (2393) )

9. Biriniz yemek yerken “Bismillah” desin, başta söylemeyi unutursa; hatırlayınca “başında da sonunda da Bismillah” desin. (Aişe radıyallahu anha. Ebû Dâvud.)

10. Yemeğin bereketi hem yemekten önce hem de yemekten sonra el ve ağzı yıkamaktır. (Kütüb-i sitte, Hadis No: 3888, Ebu Dâvud, Et’ime, 12, (3761); Tirmizî, Et’ime 39, (1847))

11. Yemeğin bereketi, toplu halde ve bir arada yemekte olmaktadır. (Ebu Davud)

12. Kim hapşırırsa “Elhamdülillah” desin, yanındaki ona “ Yerhamükallah” desin. Sonra hapşıran kişi de “Yehdina ve yehdi kümullah” desin. (Buhari, Edep, 6224)

13. Bir Müslüman bir ağaç dikerse ondan yenilen her şey onun için sadakadır. (Müslim, Müsâkât, 7)

14. Kabirleri ziyaret ediniz, çünkü onlar size ahireti hatırlatır. (Müslim 3/65, 6/82, Ebu Davud 2/72, 131, Beyhaki 4/77, Nesei 1/285, 286, 2/329, 330, Ahmed 5/350, 355, 356, 361)

15. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. (Tirmizî¸ İlm¸ 14.)

16. Kim bir yaşlıya hürmet ederse, Allah da ona yaşlandığında saygı gösterecek birisini ihsan eder. (Tirmizî, “Birr,” 15; Ebu Davud, “Edeb,” 58)

17. Mümin müminin aynasıdır. (Ebu Davud, Edeb, 49)

18. Müminin tebessüm etmesi sadakadır. (Tirmizî, Birr, 36.)

19. Kişi arkadaşının dini(ahlakı) üzerindedir, kiminle arkadaşlık yapacağınıza dikkat edin. (Ebu Davud, Edeb, 19, Tirmizi, Zühd, 45)

20. Bir adam peygamber efendimize (s.a.v) gelip şöyle dedi: “Ey Allahın Resulü! Kendisine iyilik yapmaya kim daha layıktır?” Efendimiz şöyle dedi: “Annen, sonra annen, sonra yine annen, sonra baban.” (Buhârî, Edeb 2; Müslim, Birr 1)

21. Cennet annelerin ayakları altındadır. (Nesâî, Cihad, 6)

22. Camide cemaatle namaz kılan, tek başına namaz kılandan, 27 kat daha fazla sevap kazanır. (Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249. Ayrıca bk. Nesâî, İmâmet 42; İbni Mâce, Mesâcid 16)

23. Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor; Bana bir defa salavat getirene (Allahümme Salli Ala Seyyidina Ve Nebiyyina Muhammed) Allah on defa rahmet eder. (Müslim, “Salat”,70.)

24. Sizden biriniz mal ve yaratılış bakımından kendisinden üstün kimselere bakacağına, kendisinden daha aşağıdakilere baksın. (Buhârî, Rikak 30. Ayrıca bk. Müslim, Zühd 8)

25. Zenginlik mal çokluğu değil göz tokluğudur. (Buharî, Rikak 15; Müslim, zekat 130. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 40; İbn Mace, zühd 9.)

26. Namaz dinin direğidir. (Acluni, Keşful Hafa, II/31)

27. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Buharî, Edeb, 12.)

28. Ezberinde Kur’an’dan hiçbir ayet bulunmayan kimse, harap bir ev gibidir. (Tirmizi, “Fedailu’l-Kur’an”.18)

29. Güçlü olan güreşte başkasını yenebilen değildir; esas güçlü olan öfke anında öfkesine hakim olarak nefsine hakim olabilendir. (Müslim, Birr 106, (2608); Ebû Dâvud, Edeb 3, (4779).)

30. İki nimet vardır ki insanların çoğu değerini takdir edemez; Sağlık ve Boş vakit. (Buhârî, Rikak, 1; Tirmizî, Zühd, 1)

31. Her duyduğunu başkasına söylemesi kişiye günah olarak yeter. (Ebû Hureyre radıyallahu anh. Müslim)

32. Cennet’in anahtarı namazdır. (Müsned: 14135)

33. Küçüklerimizi sevmeyen büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. (Tirmizi, ”Birr,” 15;Ebu Davud,”Edep,” 58)

34. Ameller(yaptıklarınız) niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. (Buhârî, Bed’ül-vahy 1, İmân 41, Nikâh 5, Menâkıbu’l-ensâr 45, İtk 6, Eymân 23, Hiyel 1; Müslim, İmâret 155)

35. Allah Teala, ilim tahsili için yola çıkan kimseye, cennete giden yolu kolaylaştırır. (Buhari, İlim, 10; Ebu Davut, İlim,1; Tirmizi, İlim,19. İbn Mace, Mukaddime, 17)

36. Kardeşini güler yüzle karşılamak bile olsa, hiçbir iyiliği küçümseme. (Müslim, Birr 144. Ayrıca bk. Tirmizî, Et`ime 30, Birr 45)

37. Ey insanlar, aranızda selamı yaygınlaştırın. (İbn-i Mâce, Et’ime, 1; Dârimî, Salât, 156)

38. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. (Muslim, “Taharet” 33.)

39. Dövme yapan ve yaptıranlara Allah lanet etsin. (Buhari, Müslim, Neseî)

40.Misvak kullanmak ağzın temiz kalmasına ve Rabbin razı olmasına sebeptir. (Nesâî, Tahâret 4; İbn Huzeyme, Sahih, I, 70. Ayrıca bk. Bu

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam