izmir escort

reklam

Ortak Yaşam Çalışmalarında Sona Yaklaşılıyor « Nevşehir Trend Haber

25 Temmuz 2021 - 12:54

Ortak Yaşam Çalışmalarında Sona Yaklaşılıyor

Son Güncelleme :

06 Temmuz 2018 - 8:34

43 views
reklam
Ortak Yaşam Çalışmalarında Sona Yaklaşılıyor
reklam

Endüstriyel Simbiyoz (Ortak Yaşam) Çalışmalarında Sona Yaklaşılıyor…

Atık, enerji, doğal kaynaklar, lojistik, insan gücü gibi kaynakların verimli yönetimi yoluyla daha sürdürülebilir ve yenilikçi kaynak kullanımı sağlayabilmek amacı ile Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Aksaray OSB’de başlatılmış olan Endüstriyel Simbiyoz çalışmaları, 3 Temmuz tarihinde düzenlenen “Sinerji Çalıştayı” ile devam ediyor.

Aralık 2017’de Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından başlatılmış olan ve Aksaray OSB Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmada, Aksaray OSB işletmeleri başta olmak üzere Aksaray’daki firmaların ortak fayda sağlayabileceği işbirliği potansiyellerinin araştırılması ve bu işbirliğinin gerçekleştirilmesi halinde sağlanacak çevresel ve ekonomik kazanımlar belirlenecektir. Firmalar arasında uygulanma potansiyeli bulunan endüstriyel simbiyoz olanaklarının belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında çeşitli işbirliği imkânlarını değerlendirmek için, projenin bu aşamasına kadar sahada 53 firma ziyaret edilmiş ve Aksaray sanayisinin sektörel yapısı analiz edilmiştir. Bu firmalar haricinde 52 firma ile de detaylı bir anket çalışması yürütülerek kullanılan hammadde miktarları, üretim sonrası ortaya çıkan atıkların cinsleri ve miktarları, bu atıkların ne kadarının bertaraf edilip ne kadarının geri dönüştürüldüğü hakkında bilgi toplanmıştır. Kurulacak ortaklıklar ile firmaların çevresel etkilerini (kaynak kullanımı, atık üretimi, karbon salımı vb.) azaltmalarına ve rekabet avantajı sağlamalarına imkân tanıyacak her türlü “Endüstriyel Simbiyoz” yaklaşımının (atık alış-verişi, ortak lojistik, ortak acil durum eylem planları vb.) araştırılması için firma ağı ve veri tabanı oluşturulmuştur.

Çalışma kapsamında, Aksaray TSO ve Aksaray OSB Müdürlüğü’nün katkıları, OSB içinden ve dışından firmaların ve projeye katkı sunabilecek İl Müdürlükleri’nin katılımı ile 3 Temmuz 2018 tarihinde geniş katılımlı bir “Sinerji Çalıştayı” düzenlenmiştir. Yapılan çalıştayla firmaların birbirleriyle fikir alışverişi yapmaları ve muhtemel “simbiyoz” olanaklarının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.

Projenin son aşaması, fizibilite bilgi notlarının ve nihai raporun hazırlanması olacaktır.

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam