reklam

Lale devri ve Damat İbrahimpaşa sempozyumun konusu « Nevşehir Trend Haber

24 Eylül 2021 - 06:26

Lale devri ve Damat İbrahimpaşa sempozyumun konusu

Son Güncelleme :

18 Ekim 2017 - 10:16

40 views
reklam
Lale devri ve Damat İbrahimpaşa sempozyumun konusu
reklam

Lale devri ve Damat İbrahimpaşa sempozyumun konusu

Uluslar arası Lale Devrinde Osmanlı devleti ve Damat İbrahimpaşa sempozyumu 09 – 12 Kasım 2017 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenecek.

Ağırlıklı olarak Lale Devri, Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir’in kuruluşunu konu edinecek olan bu sempozyumda Sultanı III. Ahmet (1703-1730) döneminden başlamak üzere Osmanlı Devleti’nin iktisadî, içtimaî, askerî, siyasî ve diplomatik gelişmeleri üzerinde durulacak. Bilhassa döneme damgasını vuran Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın uygulamaları incelenecektir. III. Ahmet Dönemi, Karlofça Anlaşmasının getirdiği olumsuz şartları düzeltmek isteği ile geçmiş ve Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerleri geri almayı hedeflemiştir. 1711’de Ruslarla yapılan Prut Savaşı ve arkasından imzalanan anlaşma ile önemli bir başarı elde edilmiştir. Peşi sıra gelen Venedik ve Avusturya savaşlarından sonra Pasarofça Anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca Lale Devri’nde İran’da meydana gelen karışıklıklar devletin dikkatini buraya çevirmiş.

Sempozyumda aynı zamanda Damat İbrahim Paşa hakkındaki bildirilere de yer verilecek. 1662’de Muşkara’da (Nevşehir) doğan ve İzdin Voyvodası’nın oğlu olan İbrahim Paşa İstanbul’a gelerek Saray-ı Hümayun’da helvacılar zümresine katılmıştır. II. Mustafa’nın zamanında Yazıcı Halifeliği vazifesiyle Edirne’de bulunan Şehzade Ahmet’le tanışmış ve onun sultan olmasından sonra en yakın adamlarından biri olmuştur. Bir ara Sultan III. Ahmet ile arası açılmış ve Edirne’ye sürülmüşse de bir süre sonra tekrar İstanbul’a çağrılarak 1716’da Rikab-ı Hümayun kaymakamlığı ile vezirliğe getirilmişti. 1716’da III. Ahmet’in kızı Fatma Sultan’la evlenerek saraya damat olmuş. Bu evlilik sonrası Sultan III. Ahmet, O’na Uçhisar Nahiyesi,  Muşkara Köyü, İzmir ve İstanbul’da temlikler vermişti. 1718’de ise Sadrazam olmuştur. Pasarofça Anlaşması’nın imzalanmasından sonra Osmanlı Devleti’nin iç ve dış siyasetinde çok önemli rol oynamıştır. Damat İbrahim Paşa’nın etkisi ile Sultan III. Ahmet barış yanlısı bir politika izlemiştir. Damat İbrahim Paşa önemli ıslahat hareketlerine girişerek harcamamaları kısıtlamış, bütçeyi düzenlemeye çalışmıştı. Damat İbrahim Paşa 1730’da çıkan Patrona Halil isyanı sırasında öldürülmüştü.

Sempozyumda ayrıca Paşa’nın doğup büyüdüğü Muşkara köyü’nün Nevşehir’e dönüşümü de incelenecektir. Damat İbrahim Paşa, doğduğu köy olan Muşkara’da imar faaliyetlerine girişerek burayı şehre dönüştürmüştü. Ürgüp’teki kadılık merkezini buraya taşıyarak kaza haline getirmiştir. Çevreden birçok aşireti Nevşehir’e yerleştirmiştir. Nevşehir ve Ürgüp’te çeşitli imar faaliyetlerine girişmiştir. Kurduğu vakıfla şehrin gelişimine önemli katkılar sağlamıştı.

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam