reklam

Bilirkişi listesi oluşturulacak « nevsehir haber

5 Şubat 2023 - 13:06

Bilirkişi listesi oluşturulacak

Son Güncelleme :

04 Ekim 2017 - 10:55

reklam
Bilirkişi listesi oluşturulacak
reklam

Bilirkişi listesi oluşturulacak

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Nevşehir il ve ilçeleri yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere 2018 yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacak.

Başvuru şartlarında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması, En az ilkokul mezunu olması, Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması, Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması, Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması, Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi, Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması aranacak.

Nevşehir Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca Ceza Muhakemesi kanununa göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. madde hükmü gereğince; Başvuru Yeri: www.nevsehir.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyona ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden veya bizzat komisyon kaleminden temini ile başvuruların Nevşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na şahsen yapılacak.

Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 16 Ekim 2017 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ekim 2017 Salı günü mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.

Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin; T.C. kimlik numarası beyanı, Adrese dayalı nüfus kayıt örneği, Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı, İki adet vesikalık fotoğraf, Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği talep edilecek.

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam