reklam

Gıda güvenliği ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın « Nevşehir Trend Haber

16 Eylül 2021 - 13:10

Gıda güvenliği ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın

Son Güncelleme :

18 Ekim 2017 - 10:02

32 views
reklam
Gıda güvenliği ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın
reklam

Gıda güvenliği ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın

NEVŞEHİR(MHA) Dünya gıda günü 2017 göçün geleceğini değiştirin temasıyla bu yıl gündemde.

Konuyla ilgili Nevşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Göç nedir?

Göç, bir ülkede ya da uluslararası sınırlardaki insanların hareketine verilen addır. Nedenleri, süresi ve gönüllü ya da istem dışı olup olmadığına bakılmaksızın her tür hareketi ifade etmek için göç terimini kullanmaktadır.

Göçmenler kimlerdir?

Göçmenler birçok çeşitliliği içinde barındıran insan gruplarıdır. Göçmen işçiler, mülteciler, sığınmacılar, ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler, iklim kaynaklı göç edenler, refakatçisi olmayan çocuklar ve insan ticareti mağdurları göçmen sayılmaktadır. Ayrıca, göçmenler eğitim ve aile gibi sebeplerle hareket eden insanları da kapsar. Göçmenler bir yerden bir yere kalıcı ya da geçici olarak hareket edebilir ve yılın sadece bir kısmında gerçekleşen hareketleri mevsim koşullarına bağlı olabilir.

Çoğu göçmen kendi ülkeleri içinde, diğer birçok göçmen ise uluslararası sınırlar boyunca hareket eder.

Göçmenler, öncelikli olarak gelişmekte olan bölgelerden gelir ve artan şekilde küresel güney ülkeleri arasında ve kuzeyden güneye hareket ederler.

Etkisi

BM rakamları, yaklaşık 244 milyon uluslararası göçmen olduğunu göstermekte; 763 milyon ise kendi ülkeleri içinde göç etmektedir. Göçmenler 244 milyonla bir ulus kurabilseydi, Brezilya’dan daha fazla nüfusa sahip olacak ve Endonezya’dan biraz daha küçük olacaklardı. Bugün 65 milyon zorunlu göçmen bulunmaktadır; bunların 21.3 milyonu mülteci; 40.8 milyonu ülkesinde yerinden edilmiş kişi ve 3.2 milyonu ise sığınmacıdır.

Göç; düzenli ve insani bir şekilde yönetilirse, göçmenler hem geldikleri ülkede hem de kendi ülkelerinde ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir. Göçmenler geldikleri ülkeler veya bölgeler için yeni iş gücü kaynakları sağlayabilir, ancak göçmenlerin kendi bölgelerindeki nakit akışları üzerindeki etkileri de önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerden gelen göçmenler, Avusturya gibi orta büyüklükte bir Avrupa ülkesinin gayrisafi yurt içi hasılasına denk gelen 441 milyar doları evlerine göndermektedir.

Kırsalla ilgili bir olgu

Gıda ve tarım, insanların refahının hala merkezindedir ve bu, birçok insanın özellikle kırsal alanlardan göç etmesinin nedenleriyle bağlantılıdır. Dünyanın yoksul ve gıda güvensizliği yaşayan nüfusunun yüzde 75’inden fazlası kırsal alanlarda yaşamaktadır ve çoğunlukla tarım ve doğal kaynak temelli geçim kaynaklarına bağlıdır. Birçok kişi ve aile, ekonomik nedenlerle yoksulluktan kurtulmak için başka uygun seçenek görmediklerinden göç etmektedir. Kırsaldaki yoksul topluluklar, özellikle de küçük ölçekli aile çiftçileri, doğal kaynakların ve emeğin verimliliğini artırmalarını sağlayacak krediye, hizmetlere, teknolojilere ve piyasalara erişmekte büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Tarımdaki mevcut işlerin çoğu, düşük ve istikrarsız gelir, zayıf güvenlik ve sağlık koşulları, ücret ve fırsatlardaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sınırlı sosyal korumayla ilgilidir. Eğitim, mali ve yayım hizmetlerine ve işleme tesislerine sınırlı erişim nedeniyle kırsal alanlarda cazip potansiyeller sınırlı olabilir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının konu ile ilgili çalışmaları.

İnsanlığın en önemli görevlerinden biri göçe neden olan faktörleri engellemek ya da göçmenleri yeni yerlerine uyum sağlamalarına çalışmaktır.

Bakanlığımız, özellikle iç göç konusunda önemli çalışmalar yürütmektedir. İnsanlarımızın bulundukları yerlerde, kırsalda, yeterli gelir kazanmalarını sağlamak için çeşitli destekler verilmekte, şehirlerden köylerine dönmeleri için genç çiftçi projesi gibi çeşitli projeler üretmektedir. Tarımda kullanılan yeni tekniklerin en ücra köşelere ulaşması için her türlü yayım ve bilgilendirme faaliyeti yürütmekte, bulundukları yerde daha fazla gelir kazanmaları için maddi destekler sağlamaktadır.

Ayrıca herkes için güvenilir gıda sağlamak amacıyla, çiftlikten sofraya gıda güvenliği hedefi çerçevesinde, bilgilendirme, kontrol ve denetim çalışmaları yapmaktadır.

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam