izmir escort

reklam

8 Mart’ın Bir Kutlama Günü Değil « Nevşehir Trend Haber

4 Ağustos 2021 - 03:36

8 Mart’ın Bir Kutlama Günü Değil

reklam
Son Güncelleme :

15 Mart 2017 - 14:23

77 views
8 Mart’ın Bir Kutlama Günü Değil

8 Mart’ın Bir Kutlama Günü Değil, Eşitsizliğe ve Ayrımcılığa Karşı Hak Mücadelesinin Miladı olduğunun farkındalığı ve bilinciyle hareket eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’’nün anlam ve önemine dikkat çekmeye yönelik 3 günlük etkinlik programı hazırladı.


NÜKÇAM tarafından ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’  dolayısıyla 8-10 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerimiz 8 Mart’ta üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezinde başladı. Etkinliğe; Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Rektör Prof. Dr. Filiz Kılıç, Nevşehir Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Köçer ve Prof. Dr. Davut Kılıç, Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, üniversitemiz akademik ve idari personel ile öğrencilerin yanı sıra davetliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ile Gülşehir Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü öğrencilerin hazırladıkları “Yerel Yöneticilerin 8 Mart’a Yönelik Mesajları” konulu kısa film gösteriminin ardından etkinlik NÜKÇAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Leyla Kahraman’ın açılış konuşması ile başladı. Kahraman konuşmasında ülkemiz ve dünya genelinde yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan veriler üzerinden kadına yönelik şiddet ve eşitsizliklere dikkat çekti. “Okuma-Yazma Bilmeyen Ve Eğitim Hakkından Mahrum 1 Milyardan Fazla Yetişkinin 2/3’ü Kadın. Türkiye’de Okuma Yazma Bilmeyen Kadın Nüfus Oranı Erkeklerden 5 Kat Fazladır.” “Yapılan araştırma ve verilere göre maalesef ülkemizde kadına yönelik şiddet oranı gelişmiş devletlere oranla oldukça yüksek. Buna göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kadına yönelik aile içi şiddet araştırması sonuçlarına göre, ülke genelinde yaşamının herhangi bir döneminde eşinden veya birlikte yaşadığı kişiden fiziksel şiddete maruz kalan kadın nüfus oranı %35’lerde. Bunun yanı sıra kadınların temel haklarının korunması ve güvence altına alınması konusunda da büyük sıkıntılar yaşanmakta… Tüm bu verilerin Freud’un “Biyoloji Kaderdir” sözünden hareketle cinsiyetimizin kaderimizi nasıl ve neden etkilediğinin sorgulanması gerektiğine dikkat çekmiştir… Her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için hepimize büyük görevler düşmektedir” dedi.
Etkinliğin açılışında konuşan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, “21. Yüzyıldayız ve sene 2017, ama hala cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet konularının üzerinde durmak çok üzücü. Cinsiyet eşitsizliği sorununu çözmüş olup bir gün sadece tüm insanlar için insan haklarından hatta bana göre yaratılanların haklarından bahsettiğimizde ve ‘İnsanoğlu nasıl müreffeh ve barış içinde yaşayacak?’ diye toplantılar yapmaya başladığımızda işte o zaman dünya yaşanabilir bir hal alır. Bu mesele ile ilgili o kadar çok çalışmamıza ve gayretlerimize rağmen, eşitsizlik ve kadına olan şiddet ne yazık ki hala dünyada artarak devam etmekte. Meseleyi en azından “temel insan hakları” kapsamında ele almak gerekiyor. Bunun için de başta eğitim kurumları ve üniversiteler olmak üzere tüm kurumlara çok büyük işler düşüyor” dedi.
Rektörümüz “İnanıyorum ki kadın ya da erkek olmanın ötesinde insan hakları normlarından yana seslerimizi ve güçlerimizi birleştirdiğimiz sürece, daha iyi bir dünya kurabiliriz.  Bu itibarla ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün asıl gayesinin kadınların sorunlarını tanımak olduğunu ve bu günün bu şekilde anlaşılarak amacına hizmet edeceğini düşündüğümü belirtmek isterim. Bu gün dolayısıyla gerçekleştirilen bu etkinliğe emek veren Üniversitemiz Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ve siz kıymetli katılımcılara Üniversitem adına teşekkür ederim”  diye konuştu.
‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün toplumda bir farkındalık oluşturma, yaşanan meselelere karşı duyarlılığın daha da artırılmasına yönelik çalışmalar olduğunu belirten Belediye Başkanı Hasan Ünver, belediye olarak kadınlara yönelik ortaya koydukları çalışmalarla önemli gelişmeler sağladıklarını söyledi. Ünver “ Nevşehir Belediyesi olarak geliştirdiğimiz çeşitli projelerle kadınlarımızın toplumdaki saygınlıklarını daha da artırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda kadınların yaşadıkları toplumsal anlamdaki sorunlar başta olmak üzere, onların ailevi meselelerinin de çözüme kavuşturulması yönünde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.
Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ise son yıllarda Türkiye’de kadın haklarının geliştirilmesi yönünde ciddi çabaların ortaya konulduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte de kadınların toplum hayatında etkinliğini artırıcı birçok çalışmanın da yürütüleceğini kaydetti.
‘Farklı Boyutlardan Kadına Bakış’ Konulu Panel
Yapılan açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü NÜKÇAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Leyla Kahraman’ın yaptığı ‘Farklı Boyutlardan Kadına Bakış’ konulu panele geçildi. Panele konuşmacı olarak katılan Avukat Sema Yurtbilir Yavuz ‘Hukuksal Mücadelede Kadın’, Nevşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Yöneticisi Şermin Açıkgöz ‘Nevşehir’de Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Danışma Merkezi (KDM)’nin çalışmaları, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç ise, ‘Bir Kadın Rektörün Yöneticilik Deneyimleri’ konusunda katılımcılara bilgi verdi.  Panel konuşmacılara günün anısına çiçek ve plaket takdimi ile son buldu.
Avukat Sema Yurtbilir Yavuz, kadınların hukuksal mücadelesinden ve kazanımlarından bahsetmiş, mevcut durum ve uygulamadaki aksaklıklardan söz etmiştir. Yasaların ne kadar mükemmel olursa olsun uygulamaya aynı mantıkla geçirilmediği sürece bir anlam taşımadığından ve hukuk uygulayıcılarına düşen sorumluluklardan bahsetti. Nevşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi (KDM) Yöneticisi Şermin AÇIKGÖZ, KDM’nin kuruluş sürecinden ve işleyişinden bahsederek konuşmasında kadın ve kız çocuklarına sundukları hizmetlere değinmiştir. Kadına yönelik şiddetin ne olduğundan, türlerinden ve nasıl önlenebileceğine değinen Sayın Açıkgöz, toplumsal cinsiyet eşitliği algısının şiddet ile ilişkine de dikkat çekmiştir. Üniversitemiz Rektörü Sayın Filiz KILIÇ, çalışma alanında cinsiyete dayalı ayrımcılığın açık bir biçimde sürdüğüne dikkat çekerek, yöneticinin kadın ya da erkek olarak ayrıştırılmasının büyük bir sorun olduğunu vurgulamıştır. Sayın KILIÇ, “Ne zaman cinsiyete değil de niteliğe bakarız o zaman biz cinsiyet ayrımcılığını aşmaya başlarız” diyerek konuşmasında bir yönetici olarak kadın olarak karşılaştığı durumlara ve sorunlara dair deneyimlerini paylaştı.
8 Mart’a Özel Resim ve Fotoğraf Sergisi
Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç ve katılımcılar etkinlik sonunda ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısıyla üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin ‘Şiddet Döngüsündeki Kadın’, adlı fotoğraf sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Savuş Kurtuluş Çevik’in ‘KA-dın’ konulu enstalasyon sergisi ile Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3’üncü ve 4’üncü sınıf kadın öğrencilerinin hazırladıkları ‘Kadın’ konulu karma resim sergisinin açılışına geçti.
Açılışı katılımcılar ile birlikte gerçekleştiren Rektörümüz Kılıç, sergide yer alan eserleri gezdi.
9 MART 2017
Etkinliğin ikinci günü ‘‘Mağdur Bir Kadının Sessiz Çığlığı’’ isimli kısa film gösterimi ile başladı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencileri bu kısa filmde bir kadın öğrencinin yaşadığı cinsel ve fiziksel şiddetin psikolojik boyutuna dikkat çekti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü 2. Sınıf Öğrencileri tarafından hazırlanan “Başarılı Kadın Öyküleri” isimli slayt gösterisi ile Türkiye tarihine yön veren, çeşitli meslek gruplarının öncüleri olan “ilk kadın”ların kısa hayat öyküleri ve başarıları hakkında bilgi verildi.

“Üniversiteli Genç Kadınların Zorluklarla Baş Etme Yolları”

Nevşehir Devlet Hastanesi Aile Hekimi Ayşe KOLAY üniversiteli gençlerle buluşarak, kadın ve erkeğin toplumsal cinsiyet rollerinin günümüz ilişkilerine nasıl yansıdığını ele aldı. Özellikle flört şiddeti ve psikolojik şiddete dair sorular yönelten öğrenciler, bu tür şiddetten kendilerini nasıl koruyacakları ve şiddetle mücadele noktasında neler yapmaları gerektiği noktasında bilgilendirildi.

10 MART 2017
Etkinliğin son günü Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Cumhuriyet kadınlarına, emeği, yeteneği ve zekası ile modernleşmeye katkı sağlayan tüm aydın ve emekçi kadınlara saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından “Kadın Emeği” isimli kısa film gösterimi başladı. Kısa film, istihdam dışı bırakılan kadın nüfusu ve tarımda ücretsiz aile işçisi olarak güvencesiz çalışan kadınların görünmeyen emeğine dikkat çekti.

Süeda Çatakoğlu ve Nergis Kaleli ile Klasik Müzik Rüzgarı…

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisan Öğrencisi Nergis Kaleli, iş cinayeti ve erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınların anısına Keman Dinletisi gerçekleştirmiştir. Öğrencilerin yaşamını yitiren kadınlar adına gerçekleştirdiği canlı temsiller büyük beğeni topladı.

Barenboim Said Akademie Bursiyeri Süeda Çatakoğlu piyano dinletisi ile üniversite öğrencileri ve akademisyenlere keyifli bir klasik müzik konseri verdi.

Etkinlik, NÜKÇAM Müdürümüz Yrd.Doç.Dr. Leyla Kahraman’ın teşekkür konuşması ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde emeği geçen İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencileri ve Gülşehir Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı öğrencilerine ödül takdimi ile sona erdi.
Üniversitemiz 8 Mart etkinliklerini katılım ve katkılarıyla anlamlı kılan tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ve şiddetin ortadan kalktığı bir dünya dileğiyle.

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam